SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/026 | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Intézmény logo

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Iskolakönyvtár

Iskolakönyvtár

Az iskola földszintjének keleti részén található. Egy főhelyiségből, egy raktárrészből, egy olvasóteremből és a kollégium 3. emeletén található könyvtárból áll.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő:             8:00 – 14:00

Kedd:              ZÁRVA

Szerda:            8:00 – 14:00

Csütörtök:       8:00 – 14:00

Péntek:           8:00 – 12:00

 

Az iskolai könyvtár az iskolai oktató-nevelő munka szellemi bázisa.

 •   Biztosítja az iskola oktató-nevelő munkájához szükséges dokumentumokat /könyveket, audiovizuális eszközöket, folyóiratokat/
 •   Segíti a tanulók olvasóvá nevelését, tájékozódását a könyvtárban, könyv- és könyvtárhasználati nevelését.
 •   Gondoskodik a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítéséről.
 •   A beiratkozott diákok, pedagógusok, az oktatást segítő munkatársak, valamint az iskola egyéb alkalmazottai számára a továbbtanuláshoz és a szakmai ismeretek bővítéséhez a lehetőségeknek megfelelően igény szerint információkat keres és szolgáltat.
 •   Dokumentálja az iskolai élet eseményeit írott és elektronikus, hang és képi formátumban.

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos használatát.

A könyvtár használói lehetnek: az iskola tanulói, pedagógusok, valamint az intézmény adminisztratív és technikai dolgozói.

     Az iskolai könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. A könyvtár állománya ingyenes pályázatokkal illetve ajándék útján gyarapodik, melybe elsősorban gyűjtőkörének megfelelő dokumentumok kerülhetnek be. A gyarapítás lehetőség történik. A dokumentumok beszerzéséért elsősorban a könyvtáros a felelős. Az állománygyarapítás során mindig figyelembe veszi a nevelőtestület igényeit, javaslatait.

Az állomány bevételezéskor a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerbe kerül.

Az adatbázis elérhető online felülete, ahol nyomon követhető a kölcsönzött és kölcsönözhető könyvek listája. (WEB-OPAC)
( Online azonosítót a könyvtárostól lehet igényelni!)

Ady könyvtár - Online katalógus

 

A gyűjtött dokumentumok formájuk szerint:

A/ Írásos dokumentumok:

 • könyvek
 • periodikák /tudomány/

B/ Audiovizuális ismerethordozók:

 • videókazetták
 • hangkazetták
 • CD-k, CD-ROMOK
 • DVD-k

 

A gyűjtött dokumentumok tartalmuk szerint:

A könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak köréhez tartozó ismerethordozókat gyűjti elsősorban. Gyűjtőkörébe tartoznak:

 •   az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák.
 •   a pedagógus munkáját segítő szakirodalom, valamint a pedagógia társtudományai köréből:
 •   az iskolában oktatott szakmai tárgyak szakirodalma, és ehhez kapcsolódva az új szakirányú képzés tantárgyainak szakirodalma /gépészet, informatika, közgazdaság, egészségügy, pedagógia/
 •   értékes szépirodalmi alkotások, melyek kapcsolódnak a tantervi anyaghoz, és amelyek felhasználhatók a nevelő munka során
 •   a tantervben megjelölt házi olvasmányok, valamint az ajánlott irodalom, a magyar és a világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkái
 •   tankönyvek, munkafüzetek, tanári segédkönyvek

 

A könyvtári dokumentumok helyben használata

A nem kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat, helyben használatkor az iskola épületén belül (vagy annak kollégiumában) használhatja a beiratkozott olvasó.

Könyvtári szolgáltatások:

 •   kölcsönzés
 •   helyben olvasás, kutatómunka
 •   tájékoztatás
 •   könyvtárban tartott tanítási órák
 •   bibliográfia és adatszolgáltatás
 •   Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről, gondozottságáról.


Iskolánk könyvtárában megközelítőleg 32 000 kötet található. Ezek legjavát a kölcsönzésben, illetve a raktárhelyiségben lévő tankönyvek alkotják. A kollégiumi könyvtárban nagyjából 3500 kötet található.


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Telefon: +36300722197

E-mail: info@ady-nagyatad.hu

OM azonosító: 203027/026

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000441


2024Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium