SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/026 | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Intézmény logo

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Iskolakönyvtár

Iskolakönyvtár

Az iskola földszintjének keleti részén található. Egy főhelyiségből, egy raktárrészből, egy olvasóteremből és a kollégium 3. emeletén található könyvtárból áll.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő:             8:00 – 14:00

Kedd:              ZÁRVA

Szerda:            8:00 – 14:00

Csütörtök:       8:00 – 14:00

Péntek:           8:00 – 12:00

 

Az iskolai könyvtár az iskolai oktató-nevelő munka szellemi bázisa.

 •   Biztosítja az iskola oktató-nevelő munkájához szükséges dokumentumokat /könyveket, audiovizuális eszközöket, folyóiratokat/
 •   Segíti a tanulók olvasóvá nevelését, tájékozódását a könyvtárban, könyv- és könyvtárhasználati nevelését.
 •   Gondoskodik a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítéséről.
 •   A beiratkozott diákok, pedagógusok, az oktatást segítő munkatársak, valamint az iskola egyéb alkalmazottai számára a továbbtanuláshoz és a szakmai ismeretek bővítéséhez a lehetőségeknek megfelelően igény szerint információkat keres és szolgáltat.
 •   Dokumentálja az iskolai élet eseményeit írott és elektronikus, hang és képi formátumban.

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos használatát.

A könyvtár használói lehetnek: az iskola tanulói, pedagógusok, valamint az intézmény adminisztratív és technikai dolgozói.

     Az iskolai könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. A könyvtár állománya ingyenes pályázatokkal illetve ajándék útján gyarapodik, melybe elsősorban gyűjtőkörének megfelelő dokumentumok kerülhetnek be. A gyarapítás lehetőség történik. A dokumentumok beszerzéséért elsősorban a könyvtáros a felelős. Az állománygyarapítás során mindig figyelembe veszi a nevelőtestület igényeit, javaslatait.

Az állomány bevételezéskor a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerbe kerül.

Az adatbázis elérhető online felülete, ahol nyomon követhető a kölcsönzött és kölcsönözhető könyvek listája. (WEB-OPAC)
( Online azonosítót a könyvtárostól lehet igényelni!)

Ady könyvtár - Online katalógus

 

A gyűjtött dokumentumok formájuk szerint:

A/ Írásos dokumentumok:

 • könyvek
 • periodikák /tudomány/

B/ Audiovizuális ismerethordozók:

 • videókazetták
 • hangkazetták
 • CD-k, CD-ROMOK
 • DVD-k

 

A gyűjtött dokumentumok tartalmuk szerint:

A könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak köréhez tartozó ismerethordozókat gyűjti elsősorban. Gyűjtőkörébe tartoznak:

 •   az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák.
 •   a pedagógus munkáját segítő szakirodalom, valamint a pedagógia társtudományai köréből:
 •   az iskolában oktatott szakmai tárgyak szakirodalma, és ehhez kapcsolódva az új szakirányú képzés tantárgyainak szakirodalma /gépészet, informatika, közgazdaság, egészségügy, pedagógia/
 •   értékes szépirodalmi alkotások, melyek kapcsolódnak a tantervi anyaghoz, és amelyek felhasználhatók a nevelő munka során
 •   a tantervben megjelölt házi olvasmányok, valamint az ajánlott irodalom, a magyar és a világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkái
 •   tankönyvek, munkafüzetek, tanári segédkönyvek

 

A könyvtári dokumentumok helyben használata

A nem kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat, helyben használatkor az iskola épületén belül (vagy annak kollégiumában) használhatja a beiratkozott olvasó.

Könyvtári szolgáltatások:

 •   kölcsönzés
 •   helyben olvasás, kutatómunka
 •   tájékoztatás
 •   könyvtárban tartott tanítási órák
 •   bibliográfia és adatszolgáltatás
 •   Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről, gondozottságáról.


Iskolánk könyvtárában megközelítőleg 32 000 kötet található. Ezek legjavát a kölcsönzésben, illetve a raktárhelyiségben lévő tankönyvek alkotják. A kollégiumi könyvtárban nagyjából 3500 kötet található.


Partnereink

 • Kaposvári Szakképzési Centrum
 • Nagyatádi Kórház
 • Büttner és Társai Kft
SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

   Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

  • Telefon: +36300722197

   E-mail: info@ady-nagyatad.hu

   OM azonosító: 203027/026

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000441


  2023Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium