SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/026 | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Intézmény logo

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel.

Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak.

A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

 

Az ösztöndíj mértéke ágazati alapoktatásban:

 

Intézménytípus

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől

Technikum

ösztöndíj alapjának 8%-a

8.000 Ft

 

 

 

Szakirányú oktatásban (technikumban):

A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől

2,00–2,99

ösztöndíj alapjának 8%-a

8.000 Ft

3,00–3,99

ösztöndíj alapjának 25%-a

25.000 Ft

4,00–4,49

ösztöndíj alapjának 42%-a

42.000 Ft

4,49 fölött

ösztöndíj alapjának 59%-a

59.000 Ft

A szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában

ösztöndíj alapjának 16%-a

16.000 Ft

  

Igénybevétel feltételei:

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

  • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
  • nappali rendszerben tanulja,
  • tanulói jogviszonyban áll, 
  • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
  • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

  • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
  • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
  • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
  • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

További információk:

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Telefon: +36300722197

E-mail: info@ady-nagyatad.hu

OM azonosító: 203027/026

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000441


2024Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium