SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/026 | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

Intézmény logo

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 25.


Ady Endre

  Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium igazgató (intézményvezető)

  A Kaposvári Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

  Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium igazgató (intézményvezető)

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony
  A vezetői megbízás időtartama: 5 év.
  A munkavégzés helye: Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium (7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13.) és telephelye
  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.
  Munkabér:
  A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.
  Pályázati feltételek:
  • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
  - a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
  - intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
  - oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
  • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
  • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.
  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2024. augusztus 01. napjától tölthető be.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 06.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kard János főigazgató-helyettes nyújt a +36 30/827-8863-as telefonszámon, illetve a kard.janos@kszc.hu e-mail címen.
  A pályázatok benyújtásának módja:
  A pályázatot kérjük elektronikus formában a kard.janos@kszc.hu e-mail címre megküldeni.
  Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.
  A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

  Az dokumentum megtekinthető a következő linken.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  LÁNYOK A GEOINFORMATIKÁBAN

  LÁNYOK A GEOINFORMATIKÁBAN

  Május 23-án délután az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézete pályaválasztási roadshow keretein belül mutatta be 7. osztályos és annál magasabb évfolyamokra járó lányoknak a geoinformatikát, a GPS-es adatrögzítést, valamint a drónkezelés alapjait. A játékos és érdekes programra elsősorban lányok jelentkezését várták, de bekapcsolódhattak fiúk is kisebb létszámban.

  2024. máj. 23.


  Ady Endre

  Ballagási ünnepély

  Ballagási ünnepély

  Végzős tanulóink ballagás ünnepélye.

  2024. máj. 3.


  Ady Endre

  RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS

  RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS

  2024. máj. 1.


  Ady Endre


  Partnereink

  SZC logo

  Kaposvári Szakképzési Centrum


  Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

  Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium

  Telefon: +36300722197

  E-mail: info@ady-nagyatad.hu

  OM azonosító: 203027/026

  Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000441


  2024Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium