Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Kategória: Hírek Módosítás: 2017. december 05. kedd Megjelent: 2017. december 05. kedd

 

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 140 01

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 60%

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

  - az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

     

 A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

 Szakmai tantárgyak:

 •    - Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 •    - Általános gyógypedagógiai feladatok
 •    - Speciális gyógypedagógiai feladatok
 •    - Foglalkoztatás I.
 •    - Foglalkoztatás II.
 •    - Szakmai idegen nyelv

 

 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

 

Évfolyam

Heti óraszám

Éves óraszám

Szakmai idegen nyelv

1/13. évfolyam

31 óra/hét

1116 óra/év

4 óra/hét

Összefüggő szakmai gyakorlat

 

160 óra

 

2/14. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

4 óra/hét

Összesen:

2237 óra

 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat megvalósítható bármely fogyatékos személyt ellátó, oktató-nevelő, fejlesztő intézményben, integrációban vagy szegregációban.

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

 • közreműködni a gyógypedagógiai és pedagógiai munkák előkészítésében,
 • közreműködni az intézményi szintű tevékenységek ellátásában, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megszervezésében, lebonyolításában,
 • ellátni a nevelési, oktatási, fejlesztési és képzési feladatokat a fogyatékos személyek körében,
 • ellátni néhány fogyatékos-specifikus, valamint gyógypedagógiai asszisztensi feladatot, szakirányú végzettséggel rendelkező vezetők irányítása mellett,
 • munkája során felügyelni az egyes tanulók, vagy egész csoportok működését,
 • szükség esetén ellátni gondozási feladatokat és elsősegélyt nyújtani

 

 

Találatok: 7217