Közzétételi lista

Kategória: Rólunk Módosítás: 2017. december 22. péntek Megjelent: 2017. november 09. csütörtök

Közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskola felvételi tájékoztatója a www.ady-nagyatad.hu/index.php/beiskolazas oldalon található.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A beiratkozás időpontja: 2018. június 22

A 2018-2019 tanévre engedélyezett osztályok:

  1. Gimnázium tagozat

 

Képzés belső kódja

Évfolyamok száma

Oktatás fő jellemzője

Oktatás egyéb jellemzője

Képzési keret (fő)

0401

4

Emelt nyelvi óraszámú képzés

Első nyelv: angol vagy német

Emelt matematika óraszám, választható katonai alapismeretek tantárgy

20

0402

4

általános gimnáziumi képzés

Első nyelv: angol vagy német, választható katonai alapismeretek tantárgy

14

0403

6

Hatévfolyamos tagozat

Első nyelv: angol vagy német

30

 

  1. Szakgimnázium tagozat

 

Képzés belső kódja

Év-folyamok száma

Szakmacsoportos alapozás

Egyéb oktatási jellemző

Képzési keret (fő)

Tagozat képesítés száma és neve (OKJ)

0404

4+1

Gépészet

Angol vagy német nyelv

28

54 521 03

Gépgyártástechnológiai technikus

0405

4+1

Informatika

Angol nyelv

30

54 481 06

Informatikai rendszerüzemeltető

0406

4+1

Közgazdaság

Angol vagy német nyelv

17

 

54 344 01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 

0407

4+1

Egészségügy

Humán egészségüggyel összefüggő szakmai alapozó tantárgyak

17

54 723 02

Gyakorló ápoló

0408

4+1

Pedagógia

Angol vagy német nyelv

17

54 140 01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

0409

4+1

Turisztika

Angol vagy német nyelv

17

54 812 13

Turisztikai szervező, értékesítő

 

Az intézmény nyitva tartásának rendje:

Az intézmény munkanapokon reggel 6 órától este 22 óráig tart nyitva.

  1. Az intézménnyel jogviszonyban állók a fenti időpontokban használhatják az iskola termeit, felszerelését, szolgáltatásait.
  2. A szülők és gondviselők hétfőtől csütörtökig 07.30 és 16.00 óra, pénteken 07.30 és 14.00 óra között kereshetik fel az intézmény hivatalos helyiségeit, ill. meghívás esetén szülői értekezlet, fogadóóra, iskolai rendezvények.
  3. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók az iskola rendezvényeit csak meghívóval látogathatják.
  4. Szombat, vasárnap általában az iskola zárva tart.

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program elérhetősége:

Megtalálható a www.ady-nagyatad.hu oldalon a Médiák/Iskolai dokumentumok menüpontban.

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Megtalálható a www.ady-nagyatad.hu oldalon az Iskolai élet/Eseménynaptár menüpontban

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként  az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények:

Megtalálható a www.ady-nagyatad.hu oldalon a Médiák/Iskolai dokumentumok menüpontban a Házirend 19-21. oldalán.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Iskola

 

Legmagasabb végzettség

szakképzetség

tantárgyak

1.

egyetem

Francia szakos nyelvtanár
Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
Erkölcstan-etika szakos pedagógus

Francia nyelv

Erkölcstan / Hit- és erkölcstan

Etika

Technika, életvitel és gyakorlat

2.

egyetem

Testnevelő tanár
Pedagógus gyógytestnevelés szakirány

Testnevelés és sport

3.

egyetem

matematika-biológia szakos tanár

Matematika

4.

egyetem

Történelem- francia szakos középiskolai tanár
Közoktatási vezető

Francia nyelv

5.

egyetem

Ápoló

Szakmai tárgyakat tanít

6.

főiskola

Abszolutórium: műszaki informatikus
Abszolutórium: műszaki informatika mérnöktanár

A szociális adminisztráció gyakorlata

Informatika

IT alapok

IT alapok gyakorlat

7.

egyetem

Német nyelv és irodalom  szakos középiskolai tanár
Magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

Német nyelv

Foglalkoztatás I.

Szakmai idegen nyelv

8.

egyetem

Biológia szakos tanár

Biológia - egészségtan

Biológia

9.

egyetem

Abszolutórium: magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Magyar nyelv

Irodalom

10.

egyetem

Német nyelv és irodalom  szakos középiskolai tanár

Német nyelv

Szakmai idegen nyelv

11.

főiskola

Angol szakos nyelvtanár

Szakmai idegen nyelv

12.

egyetem

Történelem- orosz szakos középiskolai tanár
Német nyelv és irodalom  szakos középiskolai tanár

Német nyelv

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

13.

egyetem

Okleveles angoltanár
Angol nyelv és irodalom és orosz nyelv és irodalom szakos tanár
Jogász

Angol nyelv

IT szakmai angol

Foglalkoztatás I.

14.

egyetem

Földrajz szakos általános iskolai tanár és népművelő
Történelem szakos általános iskolai tanár
Pedagógia szakos tanár
Közoktatási vezető
Okleveles történelemtanár

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Földrajz

15.

egyetem

Diplomás ápoló
Egyetemi okleveles ápoló

Szakmai tárgyakat tanít

16.

egyetem

Angol- és magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Szakmai idegen nyelv

Angol nyelv

17.

egyetem

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Testnevelő szakos tanár
Okleveles testnevelő tanár
Kézilabda edző
Labdarúgó edző

Testnevelés és sport

18.

egyetem

Abszolutórium: Testnevelő tanár

Testnevelés és sport

19.

egyetem

Matematikus /Programtervező/
Sportedző (Sakk sportágban)
Mérlegképes könyvelő

Informatika

Matematika

Szakmai tárgyakat tanít

20.

egyetem

Okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)

Szakmai tárgyakat tanít

21.

főiskola

Okleveles villamos üzemmérnök
Német főiskolaiszintű nyelvtanár

Szakmai tárgyakat tanít

22.

egyetem

Magyar nyelv és irodalom- angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Angol nyelv

Foglalkoztatás I.

23.

egyetem

Magyar nyelv és irodalom- angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Angol nyelv

Szakmai idegen nyelv

Foglalkoztatás I.

24.

egyetem

Okleveles középiskolai matektanár
Oklevelesközépiskolai fizikatanár

Matematika

Komplex természettudományos tantárgy

Fizika

25.

egyetem

Testnevelő tanár

Testnevelés és sport

26.

egyetem

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
Angol szakos nyelvtanár

Angol nyelv

Foglalkoztatás I.

27.

egyetem

Matematika- fizika szakos középiskolai tanár
Számítástechnika szakos tanár
Szakvizsgázott pedagógus

Informatika

Matematika

28.

főiskola

mérnökinformatikus
számítástechnikai szoftverüzemeltető

Szakmai tárgyakat tanít

29.

egyetem

Matematika szakos középiskolai tanár

Matematika

30.

egyetem

Matematika- fizika szakos középiskolai tanár

Matematika

Fizika

31.

egyetem

Magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanár
Magyar nyelv-és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

Magyar nyelv

Irodalom

Mozgóképkultúra és médiaismeret

32.

egyetem

Német- orosz szakos általános iskolai tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Német nyelv

33.

egyetem

Német szakos bölcsész és középiskolai tanár

Szakmai idegen nyelv

Német nyelv

34.

egyetem

Informatika szakos mérnöktanár
Mérnök-informatikus

Informatika

Szakmai tárgyakat tanít

35.

egyetem

Történelem szakos bölcsész és tanár
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Irodalom

Magyar nyelv

Mozgóképkultúra és médiaismeret

36.

egyetem

Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem és állampolgári ismeretek

Bevezetés a filozófiába

Mozgóképkultúra és médiaismeret

37.

egyetem

Testnevelés szakos középiskolai tanár
gyógytestnevelő tanár
pedagógus szakvizsga

Testnevelés és sport

38.

egyetem

Történelem szakos középiskolai tanár
Történelem-ének-zene szakos általános iskolai tanár
Szakvizsgázott pedagógus

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

39.

egyetem

Kémia- fizika szakos középiskolai tanár

Fizika

Komplex természettudományok tantárgy

Kémia

40.

egyetem

Okleveles mérnöktanár (Gépészmérnök)
Okleveles gépészmérnök
Szakvizsgázott pedagógus

Szakmai tárgyakat tanít

41.

egyetem

Okleveles mérnöktanár (Gépészmérnök)
Okleveles gépészmérnök

Szakmai tárgyakat tanít

42.

főiskola

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Pedagógiai szociológia

Foglalkoztatás II.

Gyógypedagógiai alapismeretek

Fejlesztő pedagógus óra

43.

egyetem

Német nyelv és irodalom alapszakos bölcsész

Német nyelv

Szakmai idegen nyelv

Foglalkoztatás I.

44.

egyetem

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
Okleveles etika, ember - és társadalom szakos tanár

Magyar nyelv

Irodalom

45.

egyetem

Okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsés és tanár

IT szakmai angol

Angol nyelv

46.

egyetem

Matematika- földrajz általános iskolai tanár
Matematika szakos tanár
Okleveles földrajztanár

Erkölcstan / Hit- és erkölcstan

Földrajz

Matematika

47.

egyetem

Okleveles középiskolai tanár
Képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus
Okleveles könyvvizsgáló
Vállalati komplex tervező-elemző szakközgazdász

Szakmai tárgyakat tanít

48.

egyetem

Földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár,
Számítástechnikai szoftverüzemeltető,
Középfokú labdarúgó edző,
Okleveles testnevelő tanár

Testnevelés és sport

49.

egyetem

Földrajz- testnevelés szakos általános iskolai tanár
Földrajz szakos középiskolai tanár

Testnevelés és sport

Földrajz

 

Kollégium

 

Legmagasabb végzettség

szakképzetség

tantárgyak

1.

egyetem

általános iskolai tanító
technika szakos általános iskolai tanár
okleveles pedagógiatanár

Kollégiumi nevelő tanár

2.

egyetem

Könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

Kollégiumi nevelő tanár

3.

egyetem

okleveles kollégiumi nevelőtanár
szakvizsgázott pedagógus, vizsgaelnök és szakértő
vállalkozás menedzser
műszaki tanár és üzemmérnök

Kollégiumi nevelő tanár

4.

egyetem

Testnevelés szakos középiskolai tanár
gyógytestnevelő tanár
pedagógus szakvizsga

Kollégiumi nevelő tanár

5.

egyetem

általános iskolai tanító
könyvtár szakkollégium
okleveles pedagógiaitanár

Kollégiumi nevelő tanár

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 

 

Munkakör

Iskolai végzettség

1.

laboráns

érettségi

2.

kollégiumi titkár

érettségi

3.

iskolatitkár

Érettségi+Postaforgalmi
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Közoktatási asszisztens

4.

iskolatitkár

Általános szociális munkás
Számítógép kezelő (használó)

5.

rendszergazda

OKJ: informatikai hálózatépítő és üzemeltető, számítógéprendszer-karbantartó

6.

könyvtáros

Informatikus könyvtáros (elektronikus és digitális szakirány)

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei részletesen megtalálható az alábbi linkek segítségével az OH honlapján:

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=26

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034147

 

 

Év

Évfolyam

Képzési forma

Matematika

Szövegértés

Ady

Országos

Ady

Országos

2016

8.

6 évf. gimnázium

1609

1597

1617

1568

10.

6 évf. gimnázium

1686

1641

1653

1610

10.

gimnázium

1656

1641

1619

1610

10.

szakközépiskola

1631

1641

1556

1610

2015

8.

6 évf. gimnázium

1686

1618

1643

1567

10.

6 évf. gimnázium

1732

1645

1694

1601

10.

gimnázium

1660

1645

1608

1601

10.

szakközépiskola

1651

1645

1604

1601

2014

8.

6 évf. gimnázium

1614

1617

1609

1557

10.

6 évf. gimnázium

1766

1631

1716

1597

10.

gimnázium

1611

1631

1582

1597

10.

szakközépiskola

1651

1631

1605

1597

2013

8.

6 évf. gimnázium

1732

1620

1657

1555

10.

6 évf. gimnázium

1769

1640

1787

1620

10.

gimnázium

1663

1640

1669

1620

10.

szakközépiskola

1710

1640

1610

1620

2012

8.

6 évf. gimnázium

1690

1612

1652

1567

10.

gimnázium

1692

1632

1704

1603

10.

szakközépiskola

1622

1632

1585

1603

2011

8.

6 évf. gimnázium

1700

1601

1669

1577

10.

gimnázium

1702

1635

1703

1617

10.

szakközépiskola

1607

1635

1582

1617

2010

10.

gimnázium

1616

1613

1650

1620

10.

szakközépiskola

1559

1613

1588

1620

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

A 2016-2017. tanévben:

 

lemorzsolódás

évismétlésre utasított

nappali tagozat

3,2 %

0,8 %

felnőttoktatás

19 %

0,4 %

 

Az érettségi vizsgák átlageredményei:

 

Tantárgy megnevezése

2015-ben

2016-ban

2017-ben

Közép szint

Emelt szint

Közép szint

Emelt szint

Közép szint

Emelt szint

magyar nyelv és irodalom

3,03

4,33

3,33

4,38

3,32

4,00

matematika

2,66

5,00

3,09

5,00

3,15

3,25

történelem

3,03

4,89

3,21

4,38

3,31

4,50

angol nyelv

3,61

4,50

3,90

4,83

3,84

3,25

német nyelv

3,23

5,00

3,28

4,25

2,95

4,75

biológia

3,50

-

4,50

3,00

3,23

4,00

fizika

4,50

-

5,00

4,00

4,00

4,00

kémia

-

5,00

4,00

3,00

3,00

3,25

informatika

3,52

3,67

3,62

5,00

4,13

5,00

földrajz

3,11

5,00

3,16

5,00

4,14

5,00

 

 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Megtalálható: SZMSZ 47-49. oldalán. 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

 Megtalálható: Pedagógiai program 86-87., 92-93. oldalán.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Megtalálható: Pedagógiai program 28-34. oldalán.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

 

Osztály

Létszám

7. H

30

8. H

28

9. A

19

9. H

22

10. A

28

10. H

22

11. A

24

11. H

25

12. A

31

12. H

23

9. B

35

9.C

26

10. B

27

10. C

27

11. B

26

11. C

20

12. B

26

13. TG 1.

8

13. TG 2.

13

14. TG-TI

22

12. SZG

10

12. CNC

20

13. GYÁ

25

13. GYMÁ

9

13. PÜ

20

14. PÜ

15

14. GYÁ

14

14.GYP (KF)

9

15. Á

21

15. MÁ

25

15. VMK

17

Össz: 31

667

Kollégiumi csoportok száma: 3

Egyes csoportok tanulói létszáma: 18, 17 és 18 fő

 

Találatok: 1454