Kollégiumi nevelőtanár

Kategória: Álláshirdetések Utolsó frissítés: 2018. december 11. kedd Közzétéve: 2018. december 04. kedd

Kaposvári Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kollégiumi diákok szabadidős tevékenységének megszervezése. Munkaköri leírásban meghatározott kollégiumi nevelő tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, kollégiumi nevelőtanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, játék és szabadidő szervező tanár, tehetségfejlesztő tanár, hittanár-nevelő tanár, pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanár,
  •         felhasználói szintű MS Office ismeret
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet
  •         jó kommunikációs képesség, csapatban való együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Büttnerné Bódi Ágnes igazgató nyújt, a 06/30/6763600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13. - Ady Endre Gimnázium és Szakgimn. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-G/1378-000/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő férfi kollégiumi nevelő tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.

Találatok: 49