Iskolakönyvtár

Kategória: Rólunk Utolsó frissítés: 2017. november 14. kedd Közzétéve: 2017. november 14. kedd

Az iskola földszintjének keleti részén található. Egy főhelyiségből, egy raktárrészből, egy olvasóteremből és a kollégium 3. emeletén található könyvtárból áll.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő:             8:00 – 14:00

Kedd:              ZÁRVA

Szerda:            8:00 – 14:00

Csütörtök:       8:00 – 14:00

Péntek:           8:00 – 12:00

 

Az iskolai könyvtár az iskolai oktató-nevelő munka szellemi bázisa.

 •   - Biztosítja az iskola oktató-nevelő munkájához szükséges dokumentumokat /könyveket, audiovizuális eszközöket, folyóiratokat/
 •   - Segíti a tanulók olvasóvá nevelését, tájékozódását a könyvtárban, könyv- és könyvtárhasználati nevelését.
 •   - Gondoskodik a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítéséről.
 •   - A beiratkozott diákok, pedagógusok, az oktatást segítő munkatársak, valamint az iskola egyéb alkalmazottai számára a továbbtanuláshoz és a szakmai ismeretek bővítéséhez a lehetőségeknek megfelelően igény szerint információkat keres és szolgáltat.
 •   - Dokumentálja az iskolai élet eseményeit írott és elektronikus, hang és képi formátumban.

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos használatát.

A könyvtár használói lehetnek: az iskola tanulói, a felnőttképzésben részt vevők, pedagógusok, valamint az intézmény adminisztratív és technikai dolgozói.

     Az iskolai könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik, melybe elsősorban gyűjtőkörének megfelelő dokumentumok kerülhetnek be. A gyarapítás egész évben, folyamatosan történik. A dokumentumok beszerzéséért elsősorban a könyvtáros a felelős. Az állománygyarapítás során viszont mindig figyelembe veszi a nevelőtestület igényeit, javaslatait.

Az állomány bevételezéskor a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerbe kerül.

Az adatbázis elérhető online felülete, ahol nyomon követhető a kölcsönzött és kölcsönözhető könyvek listája. (WEB-OPAC)
( Online azonosítót a könyvtárostól lehet igényelni!)

 

A gyűjtött dokumentumok formájuk szerint:

A/ Írásos dokumentumok:

- könyvek

- periodikák /tudomány/

B/ Audiovizuális ismerethordozók:

- videókazetták

- hangkazetták

- CD-k, CD-ROMOK

- DVD-k

 

A gyűjtött dokumentumok tartalmuk szerint:

A könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak köréhez tartozó ismerethordozókat gyűjti elsősorban. Gyűjtőkörébe tartoznak:

 •   - az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák.
 •   - a pedagógus munkáját segítő szakirodalom, valamint a pedagógia társtudományai köréből:
 •   - az iskolában oktatott szakmai tárgyak szakirodalma, és ehhez kapcsolódva az új szakirányú képzés tantárgyainak szakirodalma /gépészet, informatika, közgazdaság, egészségügy, pedagógia/
 •   - értékes szépirodalmi alkotások, melyek kapcsolódnak a tantervi anyaghoz, és amelyek felhasználhatók a nevelő munka során
 •   - a tantervben megjelölt házi olvasmányok, valamint az ajánlott irodalom, a magyar és a világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkái
 •   - tankönyvek, munkafüzetek, tanári segédkönyvek

 

A könyvtári dokumentumok helyben használata

A nem kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat, helyben használatkor az iskola épületén belül (vagy annak kollégiumában) használhatja a beiratkozott olvasó.

Könyvtári szolgáltatások:

 •   - kölcsönzés
 •   - helyben olvasás, kutatómunka
 •   - tájékoztatás
 •   - könyvtárban tartott tanítási órák
 •   - bibliográfia és adatszolgáltatás
 •   - Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről, gondozottságáról.


Iskolánk könyvtárában megközelítőleg 23 000 kötet található. Ezek legjavát a kölcsönzésben, illetve a raktárhelyiségben lévő tankönyvek alkotják. A kollégiumi könyvtárban nagyjából 3700 kötet található.

 

       

 

Üdvözlettel,

Szőke Zsolt könyvtáros

 

Találatok: 1943