Beiskolázás - Szakgimnáziumi képzés

Módosítás: 2018. április 04. szerda Megjelent: 2016. november 01. kedd

 

 2. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

0404 Gépészet ágazat

 

A képzés négy + egy éves

 

A szakmai oktatás célja:

 •  - a műszaki szemlélet kialakítása
 •  - műszaki feladatmegoldó képesség fejlesztése
 •  - a technológiai és termelési fejlesztő-tervezőmunka néhány módszerének bemutatása
 •  - a tanuló legyen képes a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében
 •  - a tanuló legyen képes a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni
 •  - a tanulót készítse fel az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni

 

Szakmai tantárgyak:

 • Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • Mechatronikai alapozó feladatok
 • Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok
 • Gépészeti alapozó feladatok (műszaki ábrázolás, gépészeti anyagok, műszaki mechanika, gépészeti technológiák, gépelemek, kézi-gépi forgácsolás)
 • Mérőtermi feladatok
 • Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken
 • Gyártástervezés és gyártásirányítás
 • Karbantartás és üzemvitel

 

Tanult idegen nyelv: német vagy angol

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: gépészeti alapismeretek

Az érettségi vizsga kerestében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

31 521 10 Gyártósori gépész

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:

 54 521 03 - Gépgyártástechnológiai technikus

A duális szakképzés keretében biztosított a szakmai gyakorlatod helyszíne. Korszerűen felszerelt tanműhelyekben, ipari környezetben tanulhatsz.

A munkaerőpiac keresett szakmája.

 

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

 - CNC gépek kezelése és programozása, gyártási dokumentációk készítése, mérési és karbantartási feladatok.

 - Gépipari automatizálási technikus

 - Fejlesztő technikus, gépipar

 - Gépipari mérnökasszisztens

 - Gépkenési technikus

 - Gépszerelő technikus

 - Gépszerkesztő technikus

 - Szerszám- és készülékszerkesztő technikus

 

A 10. és 11. tanév végén összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Bővebben: itt!

 

0405 Informatika ágazat

 

A képzés négy + egy éves

 

A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát tehetsz.

A szakmai oktatás célja:

 • a tanulók informatikai gondolkodásmódjának kialakítása, fejlesztése
 • alapozó információtechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések megszerzéséhez.
 • a tanulók megismerjék az alapvető programozási elveket és tételeket, a programozási elmélet alapjait
 • a tanuló képes legyen egy komplex szoftver elkészítésére.
 • a tanuló képes legyen otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokat kiépíteni, telepíteni, és az alapvető hálózati beállításokat elvégezni.
 • a tanulót felkészítése a biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása
 • a tanulót felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
 • a tanuló megismerje a jellemző informatikai munkaköröket, az adott munkakörökre jellemző munkaadói elvárásokat.

Szakmai tantárgyak:

 •  - IT alapok
 •  - IT alapok gyakorlat
 •  - Hálózatok I.
 •  - Hálózatok I. gyakorlat
 •  - Programozás
 •  - Programozás gyakorlat
 •  - IT szakmai angol nyelv
 •  - Linux alapok
 •  - Linux alapok gyakorlat
 •  - Irodai szoftverek
 •  - Irodai szoftverek gyakorlat
 •  - IT szakorientáció
 •  - IT szakorientáció gyakorlat


Tanult idegen nyelv: Angol nyelv, Szakmai angol nyelv

A képzésről:

A szakképzésben a tanulók megismerkedhetnek a számítógép felépítésével és az operációs rendszer működésével. A képzésen programozási és adatbázis–kezelési ismeretek oktatása mellett elsajátíthatják a weblapszerkesztés alapjait. A bevezetett új képzésben előtérbe kerül a hálózati informatikai ismeretek oktatása.

Iskolánk Cisco Akadémiaként magas színvonalú e-learning tananyagot biztosít informatikus tanulóink számára.

A Cisco Akadémia:

 •  - olyan non-profit szakképzési program és hálózat, amely oktatási intézmények és informatikai vállalatok közötti együttműködés eredményeként valósul meg.
 •  - a képzés tananyaga illeszkedik a szakképzési rendszerhez, OKJ képesítés(ek) és/vagy a nemzetközi szabványoknak megfelelő, ipari minősítések megszerzését teszik lehetővé.
 •  - alapvető küldetése az IT hálózati szakemberhiány csökkentése.

 

S Az érettségi vizsga kerestében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 481 02 Irodai informatikus

Várható szakképesítések az érettségire épülő szakképzésben:

 •  - 54 213 05 Szoftverfejlesztő
 •  - 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

Milyen munkaterületeken dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

 •  - Számítógép telepítő
 •  - Számítógép-szerelő
 •  - Számítógép kezelő/operátor
 •  - Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
 •  - Alkalmazás adminisztrátor
 •  - Szoftvertelepítő
 •  - Informatikai rendszergazda
 •  - Hálózatüzemeltető
 •  - Adatbázis adminisztrátor

Bővebben: itt!

 

0406 Közgazdaság ágazat

 

A képzés 4+1+1 éves

 

A 9–12. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó közismereti, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók az érettségi bizonyítvány, valamint a középfokú szakképesítés megszerzése mellett felkészülnek a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra vagy a szakirányú munkába állásra.

 

A négy éves képzés keretében a tanulók a közgazdasági ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulnak, a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát tesznek.

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

 

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

 

Ráépülő szakképesítések:

 •  - 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 •  - 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

 

Tanulható idegen nyelv:Angol nyelv, Német nyelv

 

A képzésről:

A tanulók a szakgimnáziumi kerettanterv alapján tanulnak, a 4. év végén szakmai érettségi vizsgát tesznek. A képzés során a tanulók megismerkednek a gazdasági, pénzügyi tevékenységek jellemző vonásaival, az ügyviteli és számviteli munka tartalmával, az adózás és foglalkoztatás szabályaival, a projekttervezés, pályázatkészítés módszereivel.

 

Szakmai tantárgyak:

Gazdasági és jogi ismeretek, Ügyviteli ismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Gazdasági és jogi alapismeretek, Pénzügyi ismeretek, Pénzügyi gyakorlat, Számviteli ismeretek, Számviteli gyakorlat, Adózási ismeretek, Adózási gyakorlat,

A tanulók a tanév során szerzik meg elméleti és gyakorlati ismereteiket, nyári szakmai gyakorlaton nem vesznek részt.

Az érettségivel megszerezhető végzettség gazdasági ügyintéző munkakörök betöltésére képesít ( pénzügyi, számviteli, statisztikai, biztosítási adminisztrátori állások)

Bővebben: itt!

 

0407 Egészségügy ágazat

 

Képzési idő:    4+1 év

 

Szakmai oktatás célja:

Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése.

A tanuló képes legyen:

 • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
 • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
 • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
 • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni
 • megfigyelő tevékenységet végezni
 • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
 • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

 

Szakmai oktatás területei:

 •  - Egészségügyi alapismeretek
 •  - Szakmai kommunikáció
 •  - Ápolástan-gondozástan
 •  - Ápolástan-gondozástan gyakorlat
 •  - Klinikumi alapozó ismeretek
 •  - Klinikumi szakismeretek
 •  - Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
 •  - Klinikumi gyakorlat
 •  - Egészségügyi asszisztensi feladatok
 •  - Egészségügyi asszisztálás gyakorlata
 •  - Diagnosztikus-terápiás szakismeretek
 •  - Diagnosztikus-terápiás beavatkozások
 •  - Klinikai gyakorlat
 •  - Egészségnevelés, egészségfejlesztés
 •  - Egészségnevelés, egészségfejlesztés gyakorlat

 

A 10. és 11. tanév végén összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Tanult idegen nyelv: német vagy angol nyelv, illetve szakmai – orvosi latin nyelv

 

Az érettségi vizsga kerestében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

 

Érettségire épülő +1 éves nappali képzésben megszerezhető szakképesítés:

 •  - 54 723 02 Gyakorló ápoló

 

Szakmai gyakorlati óráidat Nagyatádi Kórház, Kaposi Mór Oktató Kórház, Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

 

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

 - Állami kórházban vagy magánintézetben ápolóként

 - Szociális intézetben ápolóként

 - Az alapellátás és a járóbeteg – szakellátás területén asszisztensként

Bővebben: itt!

 

0408 Pedagógia ágazat

 

A képzés négy + egy éves

A 4 éves képzés keretében a tanulók pedagógia szakgimnáziumii kerettanterv szerint tanulnak és a 4. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi vizsgát tesznek.

 

Szakmai oktatás célja:

 •  - korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse fel a tanulókat a nevelő-, oktató munkába történő tudatos és hatékony közreműködésre,
 •  - az általános és személyiség-lélektan, a szociálpszichológia, a fejlődéspszichológia és a pedagógiai pszichológia és a munkapszichológia korszerű ismeretanyagának megismertetése.
 •  - a tanulók személyiség-központú szemléletmódjának kialakítása

Szakmai tantárgyak (pl):

 •  - Gondozás és egészségnevelés
 •  - Óvodai nevelési feladatok
 •  - Családpedagógiai ismeretek
 •  - Kapcsolattartás formái családokkal

 

A. 10. és 11. tanév végén összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Tanult idegen nyelv: német vagy angol

A végzettség munkakör betöltésére képesít: 32 140 01 Óvodai dajka, 52 761 01 Családsegítő asszisztens

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:

 •    -  54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Bővebben: itt!

 

0409 Turisztika ágazat

A képzés négy + egy éves

 

A 4 éves képzés keretében a tanulók turisztika szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanulnak és a 4. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi vizsgát tesznek.

 

Miért jelentkezz a turisztikai szakgimnáziumi osztályába?

 • Mert szeretsz utazni,
 • Mert szereted a pörgést,
 • Mert megtanulhatod egy cég üzleti stratégiájának, szervezeti működésének felépítését, megtanulhatsz üzleti kapcsolatokat tartani a turisztikai piac szereplőivel,
 • Mert képes leszel megszervezni egy szálloda arculatát, turisztikai kínálatát,
 • Mert a turizmus állandó résztvevője a gazdaságnak, így megélhetésed biztosított,
 • Mert a képzés elvégzésével képes leszel irányítani, szervezni és ellenőrizni a vállalkozások (utazási irodák, idegenforgalmi hivatalok, szabadidőközpontok) teljes körű tevékenységét, közreműködni üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.

 

Szakmai tantárgyak (pl):

 • Turizmusföldrajz
 • Kultúr- és vallástörténet
 • Vendéglátó ismeretek
 • Gasztronómia gyakorlata
 • Szállodai adminisztráció
 • Szakmai idegen nyelv
 • Utazásszervezés
 • Protokoll a gyakorlatban

Tanult idegen nyelv: német nyelv vagy angol nyelv

 

Az érettségi vizsga kerestében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

Szállodai recepciós (52 812 01)

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:

 • Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03)

 

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

 • A szállodáknál, szállodavállalatoknál, tanácsadó, szakmai és érdekképviseleti szerveknél,
 • Önkormányzati, állami és nonprofit szférában,
 • Wellnes, fitnesz, rekreáció, és az azokra épülő szolgáltatások területén.

 

Bővebben: itt!

 


Ágazat

Érettségivel szerezhető rész szakképesítés

Érettségire épülő szakképesítés

Szakképesítés-ráépülés

Egészségügy

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

4 év

54 723 02

Gyakorló ápoló

1 év

55 723 01

Ápoló

1 év

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

1 év

55 723 11

Mentőápoló

0,5 év

Gépészet

Gyártósori gépész

4 év

54 521 03

Gépgyártástechnológiai technikus

1 év

     

Informatika

Irodai informatikus

4 év

54 481 06

Informatikai rendszerüzemeltető

1 év

     
 

54 213 05

Szoftverfejlesztő

     

Közgazdaság

Pályázati – támogatási asszisztens

4 év

54 344 01

Pénzügy-számviteli ügyintéző

1 év

55 344 07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

1 év

Pedagógia

Óvodai dajka
Családsegítő asszisztens

4 év

54 140 01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

1 év

     

Turisztika

Szállodai recepciós

4 év

54 812 03

Turisztikai szervező, értékesítő

1 év

     

 

 

Találatok: 29875