Beiskolázás - Szakgimnáziumi képzés

Utolsó frissítés: 2018. november 14. szerda Közzétéve: 2018. november 08. csütörtök

 

 2. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

 

0402 Rendészet és közszolgálat ágazat (kéttannyelvű)

 

A képzés 1 (nyelvi előkészítő évvel)+4

A képzés nyelve: magyar-német

Tanterv: a magyar-német két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve alapján.
A két tanítási nyelvű német nyelvoktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, ahol a német nyelv tanulása és a németül történő tanulás egyidejűleg történik. 

A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több tantárgyat célnyelven sajátítanak el.

A 4 éves képzés keretében a tanulók rendészet és közszolgálat szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanulnak és a 4. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi vizsgát tesznek.

Német – magyar két tanítási nyelvű végzős osztályunk tanulói sikeres vizsga esetén B2 vagy C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek, amely a németországi felsőfokú tanulmányokhoz szükséges nyelvtudást igazol. A vizsgabizonyítvány Magyarországon honosítható.

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

 

A Közszolgálati ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. Kezeli a felmerült problémákat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatokat lát el.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes

-      külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni

-      számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni

-      ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést lefolytatni, végezni

-      ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani

-      irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni

-      ügyintézői feladatokat ellátni

-      ügyfélszolgálati feladatokat ellátni

-      leíró feladatokat végezni

-      feladatkörébe tartozó eljárást lefolytatni

-      döntés-előkészítést végezni

-      tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban

-      iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni

-      feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végezni

-      ellátni a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat

-      önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket

-      ügyfélfogadást, ügyfélszolgálatot végezni

-      végigvinni a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat

-      kezelni a felmerülő ügyfélkonfliktusokat,

-      alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit

-      ügyintézést, eljárást lefolytatni különböző ügyek kapcsán, ügyviteli és/vagy érdemi feladatokat ellátni

Miért jelentkezz a rendészeti szakgimnáziumi osztályába?

 •   - Mert érdekel a vagyonvédelem és személyvédelem,
 •   - mert szereted a pörgést,
 •   - mert foglalkoztat az egyes esetek jogi háttere,
 •   - mert érdekel az önvédelem, szívesen segítesz másokon,
 •   - mert jól kommunikálsz magyarul és idegen nyelven is,
 •   - mert szívesen dolgozol mások biztonságáért.

Szakmai tantárgyak (pl):

Magánbiztonság és vagyonvédelem, Személy-és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek, Személy-és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat, Rendvédelmi szervek és alapfeladatok, Társadalomismeret és kommunikáció, Közszolgálati ügyintézői ismeretek, Jogi ismeretek, Önvédelmi és intézkedéstaktikai gyakorlat, Ügyviteli ismeretek, Rendészeti szakmai idegen nyelv, Rendészeti szakmai informatika, Ügykezelési ismeretek, E-közigazgatási ismeretek, Ügyfélszolgálati kommunikáció, Ügyfélszolgálati panaszkezelés

 

Tanult első idegen nyelv: német nyelv

 

Tanult második idegen nyelv: angol vagy francia nyelv

 

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: rendészet ismeretek

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

 

Milyen munkaterületen lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

 • rendvédelmi szervek
 • önkormányzatók
 • kormányhivatalok

 Bővebben: itt!


 

0403 Turisztika ágazat (kéttannyelvű)

A képzés 1 (nyelvi előkészítő évvel)+4

A képzés nyelve: magyar-német

Tanterv: a magyar-német két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve alapján.
A két tanítási nyelvű német nyelvoktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, ahol a német nyelv tanulása és a németül történő tanulás egyidejűleg történik. 

A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több tantárgyat célnyelven sajátítanak el.

A 4 éves képzés keretében a tanulók turisztika szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanulnak és a 4. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi vizsgát tesznek.

Német – magyar két tanítási nyelvű végzős osztályunk tanulói sikeres vizsga esetén B2 vagy C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek, amely a németországi felsőfokú tanulmányokhoz szükséges nyelvtudást igazol. A vizsgabizonyítvány Magyarországon honosítható.

 

Miért jelentkezz a turisztikai szakgimnáziumi osztályába?

 • Mert szeretsz utazni,
 • Mert szereted a pörgést,
 • Mert megtanulhatod egy cég üzleti stratégiájának, szervezeti működésének felépítését, megtanulhatsz üzleti kapcsolatokat tartani a turisztikai piac szereplőivel,
 • Mert képes leszel megszervezni egy szálloda arculatát, turisztikai kínálatát,
 • Mert a turizmus állandó résztvevője a gazdaságnak, így megélhetésed biztosított,
 • Mert a képzés elvégzésével képes leszel irányítani, szervezni és ellenőrizni a vállalkozások (utazási irodák, idegenforgalmi hivatalok, szabadidőközpontok) teljes körű tevékenységét, közreműködni üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.

Szakmai tantárgyak (pl):

 • Turizmusföldrajz
 • Kultúr- és vallástörténet
 • Vendéglátó ismeretek
 • Gasztronómia gyakorlata
 • Szállodai adminisztráció
 • Szakmai idegen nyelv
 • Utazásszervezés
 • Protokoll a gyakorlatban

Tanult első idegen nyelv: német nyelv

 

Tanult második idegen nyelv: angol vagy francia nyelv

 

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: turisztika ismeretek

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 812 01 - Szállodai recepciós

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:

54 812 03 - Turisztikai szervező, értékesítő

 

Milyen munkaterületen lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

 •   - A szállodáknál, szállodavállalatoknál, tanácsadó, szakmai és érdekképviseleti szerveknél,
 •   - Önkormányzati, állami és nonprofit szférában,
 •   - Wellness, fitnesz, rekreáció, és az azokra épülő szolgáltatások területén.

Bővebben: itt!


 

0404 Gépészet ágazat

 

A képzés 4 év

 

A szakmai oktatás célja:

 

 • a műszaki szemlélet kialakítása
 • műszaki feladatmegoldó képesség fejlesztése
 • a technológiai és termelési fejlesztő-tervezőmunka néhány módszerének bemutatása
 • a tanuló legyen képes a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében
 • a tanuló legyen képes a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni
 • a tanulót készítse fel az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni

Szakmai tantárgyak:

 

 • Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • Mechatronikai alapozó feladatok
 • Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok
 • Gépészeti alapozó feladatok (műszaki ábrázolás, gépészeti anyagok, műszaki mechanika, gépészeti technológiák, gépelemek, kézi-gépi forgácsolás)
 • Mérőtermi feladatok
 • Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken
 • Gyártástervezés és gyártásirányítás
 • Karbantartás és üzemvitel

Tanult idegen nyelv: német nyelv vagy angol nyelv

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: gépészet ismeretek

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

31 521 10 Gyártósori gépész

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:

54 521 03 - Gépgyártástechnológiai technikus

A duális szakképzés keretében biztosított a szakmai gyakorlatod helyszíne. Korszerűen felszerelt tanműhelyekben, ipari környezetben tanulhatsz.

A munkaerőpiac keresett szakmája.

Milyen munkaterületen lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

 

 •   - CNC gépek kezelése és programozása, gyártási dokumentációk készítése, mérési és karbantartási feladatok.
 •   - Gépipari automatizálási technikus
 •   - Fejlesztő technikus, gépipar
 •   - Gépipari mérnökasszisztens
 •   - Gépkenési technikus
 •   - Gépszerelő technikus
 •   - Gépszerkesztő technikus
 •   - Szerszám- és készülékszerkesztő technikus

 

Bővebben: itt!


 

0405 Informatika ágazat

 

A képzés 4 éves

 

A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát tehetsz.

A szakmai oktatás célja:

 •   - a tanulók informatikai gondolkodásmódjának kialakítása, fejlesztése
 •   - alapozó információtechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések megszerzéséhez.
 •   - a tanulók megismerjék az alapvető programozási elveket és tételeket, a programozási elmélet alapjait
 •   - a tanuló képes legyen egy komplex szoftver elkészítésére
 •   - a tanuló képes legyen otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokat kiépíteni, telepíteni, és az alapvető hálózati beállításokat elvégezni
 •   - a tanulót felkészítése a biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása
 •   - a tanulót felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására
 •   - a tanuló megismerje a jellemző informatikai munkaköröket, az adott munkakörökre jellemző munkaadói elvárásokat

Szakmai tantárgyak:

IT alapok, IT alapok gyakorlat, Hálózatok I, Hálózatok I. gyakorlat, Programozás, Programozás gyakorlat, IT szakmai angol nyelv, Linux alapok, Linux alapok gyakorlat, Irodai szoftverek, Irodai szoftverek gyakorlat, IT szakorientáció, IT szakorientáció gyakorlat, Hálózatok II., Hálózatok II. gyakorlat, IT hálózatbiztonság, IT hálózatbiztonság gyakorlat, Szerverek és felhőszolgáltatások, Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat, Tanult idegen nyelv: angol nyelv, szakmai angol nyelv

Tanult idegen nyelv: angol nyelv

A képzésről:

A szakképzésben a tanulók megismerkedhetnek a számítógép felépítésével és az operációs rendszer működésével. A képzésen programozási és adatbázis–kezelési ismeretek oktatása mellett elsajátíthatják a weblapszerkesztés alapjait. A bevezetett új képzésben előtérbe kerül a hálózati informatikai ismeretek oktatása.

Iskolánk Cisco Akadémiaként magas színvonalú e-learning tananyagot biztosít informatikus tanulóink számára.

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: informatika ismeretek

A Cisco Akadémia:

 •   - olyan non-profit szakképzési program és hálózat, amely oktatási intézmények és informatikai vállalatok közötti együttműködés eredményeként valósul meg
 •   - a képzés tananyaga illeszkedik a szakképzési rendszerhez, OKJ képesítés(ek) és/vagy a nemzetközi szabványoknak megfelelő, ipari minősítések megszerzését teszik lehetővé.
 •   - alapvető küldetése az IT hálózati szakemberhiány csökkentése.

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 481 02 Irodai informatikus

 

Várható szakképesítések az érettségire épülő szakképzésben:

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

 

Milyen munkaterületen lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

 •   - Számítógép telepítő
 •   - Számítógép-szerelő
 •   - Számítógép kezelő/operátor
 •   - Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
 •   - Alkalmazás adminisztrátor
 •   - Szoftvertelepítő
 •   - Informatikai rendszergazda
 •   - Hálózatüzemeltető
 •   - Adatbázis adminisztrátor

 

Bővebben: itt!


 

0406 Közgazdaság ágazat

 

A képzés 4 éves

A 9–12. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó közismereti, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók az érettségi bizonyítvány, valamint a középfokú szakképesítés megszerzése mellett felkészülnek a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra vagy a szakirányú munkába állásra.

A négy éves képzés keretében a tanulók a közgazdasági ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulnak, a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát tesznek.

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

Ráépülő szakképesítések:

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

 

Tanulható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv

A képzésről:

A tanulók a szakgimnáziumi kerettanterv alapján tanulnak, a 4. év végén szakmai érettségi vizsgát tesznek. A képzés során a tanulók megismerkednek a gazdasági, pénzügyi tevékenységek jellemző vonásaival, az ügyviteli és számviteli munka tartalmával, az adózás és foglalkoztatás szabályaival, a projekttervezés, pályázatkészítés módszereivel.

Szakmai tantárgyak:

Gazdasági és jogi ismeretek, Ügyviteli ismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Gazdasági és jogi alapismeretek, Pénzügyi ismeretek, Pénzügyi gyakorlat, Számviteli ismeretek, Számviteli gyakorlat, Adózási ismeretek, Adózási gyakorlat

A tanulók a tanév során szerzik meg elméleti és gyakorlati ismereteiket, nyári szakmai gyakorlaton nem vesznek részt.

Az érettségivel megszerezhető végzettség gazdasági ügyintéző munkakörök betöltésére képesít (pénzügyi, számviteli, statisztikai, biztosítási, adminisztrátori állások)

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: közgazdaság ismeretek

 

Bővebben: itt!


 

0407 Ügyvitel ágazat

 

A képzés 4 éves

 

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 •    - számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
 •    - külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 •    - gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
 •    - táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
 •    - iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);
 •    - számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
 •    - vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
 •    - ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
 •    - ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
 •    - ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
 •    - irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 •    - feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;
 •    - megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;
 •    - ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;
 •    - projektfeladatokban részt venni;
 •    - nyilvántartásokat vezetni;
 •    - leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
 •    - jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
 •    - gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
 •    - szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

 

Szakmai oktatás tantárgyi:

Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban, Ügyfélszolgálati kommunikáció, Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat, Ügyfélszolgálati ismeretek, Ügyfélszolgálati gyakorlat, Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban, Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban, Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat, Gazdasági és vállalkozási ismeretek, Jogi ismeretek, Gépírás és levelezési gyakorlat, Irodai alkalmazások gyakorlata, Gyorsírás gyakorlata, Kommunikáció a titkári munkában, Rendezvény- és programszervezés, Rendezvény- és programszervezés gyakorlata, Titkári ügyintézés, Titkári ügyintézés gyakorlata, Irodai szakmai idegen nyelv

 

A 10. és 11. tanév végén összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 

Tanulható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv

 

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: ügyvitel ismeretek

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

 

Érettségire épülő +1 éves nappali képzésben megszerezhető szakképesítés:

54 346 03 Irodai titkár

 

Milyen munkaterületen lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

 •   - Titkár(nő)ként iskolában, óvodában…
 •   - Általános irodai adminisztrátorként vállalatnál, bíróságon, szállodában
 •   - Gépíró szövegszerkesztőként
 •   - Humánpolitikai adminisztrátorként
 •   - Irodai szakmai irányítóként, felügyelőként
 •   - Személyi asszisztensként

Bővebben: itt!


 

0408 Egészségügy ágazat

 

Képzési idő:    4+1 év

 

Szakmai oktatás célja:

Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése.

A tanuló képes legyen:

 •  - az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
 •  - tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
 •  - munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
 •  - alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni
 •  - megfigyelő tevékenységet végezni
 •  - a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
 •  - az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
 •  - a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

 

Szakmai oktatás területei:

 •  - Egészségügyi alapismeretek
 •  - Szakmai kommunikáció
 •  - Ápolástan-gondozástan
 •  - Ápolástan-gondozástan gyakorlat
 •  - Klinikumi alapozó ismeretek
 •  - Klinikumi szakismeretek
 •  - Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
 •  - Klinikumi gyakorlat
 •  - Egészségügyi asszisztensi feladatok
 •  - Egészségügyi asszisztálás gyakorlata
 •  - Diagnosztikus-terápiás szakismeretek
 •  - Diagnosztikus-terápiás beavatkozások
 •  - Klinikai gyakorlat
 •  - Egészségnevelés, egészségfejlesztés
 •  - Egészségnevelés, egészségfejlesztés gyakorlat

 

A 10. és 11. tanév végén összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 

Tanult idegen nyelv: német vagy angol nyelv, illetve szakmai – orvosi latin nyelv

 

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: egészségügy ismeretek

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

 

Érettségire épülő +1 éves nappali képzésben megszerezhető szakképesítés:

54 723 02 Gyakorló ápoló

 

A Gyakorló ápoló szakképesítésre épülő +1 éves nappali képzésben megszerezhető szakképesítés:

55 723 01 Ápoló

 

A szakmai gyakorlati órákat a Nagyatádi Kórház, a Kaposi Mór Oktató Kórház, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

 

Milyen munkaterületen lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

 •   - Állami kórházban vagy magánintézetben ápolóként
 •   - Szociális intézetben ápolóként
 •   - Az alapellátás és a járóbeteg – szakellátás területén asszisztensként

 

Bővebben: itt!


 

0409 Pedagógia ágazat

 

A képzés 4 éves

 

A 4 éves képzés keretében a tanulók pedagógia szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanulnak és a 4. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi vizsgát tesznek.

 

Szakmai oktatás célja:

 • korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse fel a tanulókat a nevelő-, oktató munkába történő tudatos és hatékony közreműködésre,
 • az általános és személyiség-lélektan, a szociálpszichológia, a fejlődéspszichológia és a pedagógiai pszichológia és a munkapszichológia korszerű ismeretanyagának megismertetése.
 • a tanulók személyiség-központú szemléletmódjának kialakítása

Szakmai tantárgyak (pl.):

 • Gondozás és egészségnevelés
 • Óvodai nevelési feladatok
 • Családpedagógiai ismeretek
 • Kapcsolattartás formái családokkal

 

A 10. és 11. tanév végén összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 

Tanult idegen nyelv: német nyelv vagy angol nyelv

 

Kötelezően válaszható érettségi tantárgy: pedagógia ismeretek

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) megnevezése:

32 140 01 Óvodai dajka

 

Érettségire épülő szakképesítés:

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

 

Milyen munkaterületen lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

 •   - Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, gyermekotthonokban,
 •   - Bölcsődékben, csecsemőotthonokban, anyás csecsemőotthonokban.
 •   - Elláthatsz házi gyermeknevelői feladatokat, dolgozhatsz játszócsoportban, családi napköziben, baba-mama klubban, gyermekhotelben.
 •   - Önkormányzati, egyházi, alapítványi vagy magánóvodák is nyújthatnak álláslehetőséget.

 

Bővebben: itt!

 

 

 


Ágazat

Érettségivel szerezhető rész szakképesítés

Érettségire épülő szakképesítés

Szakképesítés-ráépülés

Egészségügy

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

4 év

54 723 02

Gyakorló ápoló

1 év

55 723 01

Ápoló

1 év

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

1 év

55 723 11

Mentőápoló

0,5 év

Gépészet

Gyártósori gépész

4 év

54 521 03

Gépgyártástechnológiai technikus

1 év

     

Informatika

Irodai informatikus

4 év

54 481 06

Informatikai rendszerüzemeltető

1 év

     
 

54 213 05

Szoftverfejlesztő

     

Közgazdaság

Pályázati – támogatási asszisztens

4 év

54 344 01

Pénzügy-számviteli ügyintéző

1 év

55 344 07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

1 év

Pedagógia

Óvodai dajka
Családsegítő asszisztens

4 év

54 140 01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

1 év

     

Turisztika

Szállodai recepciós

4 év

54 812 03

Turisztikai szervező, értékesítő

1 év

     

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (KSZC_Ady_Felvételi tájékoztató dokumentum_2019-2020 tanévre.pdf)KSZC Ady Felvételi tájékoztató2019-2020-as tanév501 kB
Találatok: 35003