Nappali munkarend

Kategória: Hírek Utolsó frissítés: 2019. március 07. csütörtök Közzétéve: 2017. február 14. kedd

Beiskolázási tájékoztató 2018/2019-es tanévre

Szakképzési évfolyamok, nappali munkarend

 

A nappali szakképzési évfolyamokra – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét.

 

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

 

Diákigazolvány:

Magyarországi székhelyű köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletalapján:

 1. § (1) A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.
 2. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

 

Kollégiumi ellátás biztosítása:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33.  § (3)  bekezdése értelmében a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

 1. a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes.

 

Árvaellátással összefüggő jogosultságok:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.

 

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás):

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

 1. a) akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
 4. d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

 

Hiányzások:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (7) bekezdése szerint az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.

 1. § (4) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt.

 

Jelentkezési határidő: 2019. július 1.

Pótjelentkezés: 2019. augusztus 23.

 

Bővebb tájékoztatás személyesen az iskola titkárságán vagy 82/553-042-es telefonszámon kapható.

A jelentkezési lap letölthető a honlapról vagy átvehető az iskola titkárságán.

 

 


Gépgyártástechnológiai technikus (2 éves)

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 521 03

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

- az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

     

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

Évfolyam

Heti óraszám

Éves óraszám

Szakmai idegen nyelv

1/13. évfolyam

31 óra/hét

1116 óra/év

4 óra/hét

Összefüggő szakmai gyakorlat

 

160 óra

 

2/14. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

4 óra/hét

Összesen:

2237 óra

 

 

 

 Szakmai tantárgyak:

 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • Gépészeti alapozó feladatok (műszaki ábrázolás, gépészeti anyagok, műszaki mechanika, gépészeti technológiák, gépelemek, kézi-gépi forgácsolás)
 • Mérőtermi feladatok
 • Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken
 • Gyártástervezés és gyártásirányítás
 • Karbantartás és üzemvitel
 • Szakmai idegen nyelv

A duális szakképzés keretében biztosított a szakmai gyakorlat helyszíne.

Korszerűen felszerelt tanműhelyekben, ipari környezetben valósul meg az oktatás.

A gyakorlati képzőhely tanulószerződést köt a tanulóval, amiért pénzbeli juttatás jár.

A tanulószerződéses képzési idő szolgálati időnek számít, így később a nyugdíj kiszámításánál is figyelembe veszik.

2017/2018-as tanévtől a gépgyártástechnológiai technikus hiány szakképesítés, ezért ösztöndíj jár, melynek havi értéke 10.000 - 30.000 Ft.

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.

A szakmai vizsga részei:

 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyártási eljárások

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyártástervezés és üzemvitel

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépgyártás-technológusi feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

A munkaerőpiac keresett szakmája.

 

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

CNC gépek kezelése és programozása, gyártási dokumentációk készítése, mérési és karbantartási feladatok.

Gépipari automatizálási technikus

Fejlesztő technikus, gépipar

Gépipari mérnökasszisztens

Gépkenési technikus

Gépszerelő technikus

Gépszerkesztő technikus

Szerszám- és készülékszerkesztő technikus

 

Bővebben: itt!

Film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/2343

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/1069

 


Informatikai rendszergazda

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 481 04

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat nincs

    

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség (szakmai informatikából)

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

évfolyam

heti óraszám szabadsáv nélkül

éves óraszám szabadsáv nélkül

heti óraszám szabadsávval

éves óraszám szabadsávval

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

35 óra/hét

1085 óra/év

 Szakmai tantárgyak:

 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • IT hálózat biztonság
 • IT hálózat biztonság gyakorlat
 • Hálózati ismeretek II.
 • Hálózati ismeretek II. gyakorlat
 • Hálózati operációs rendszerek
 • Hálózati operációs rendszerek gyakorlat

A szakképzés során a Hálózati ismeretek I. és Hálózati ismeretek II. tantárgyak gyakorlati oktatása CISCO laborban zajlik, CISCO-s eszközök alkalmazásával.

A Cisco Akadémiáról:

 • A Cisco Hálózati Akadémia olyan szakképzési program, amely oktatási intézmények és informatikai vállalatok közötti együttműködés eredményeként valósul meg.
 • A Cisco Akadémia alapvető küldetése az IT hálózati szakemberhiány csökkentése, valamint a gazdaság versenyképességének erősítése.
 • A Hálózati Akadémia alapját a folyamatosan bővített elektronikus tananyagok és kurzusok képezik. A tananyag gyakorlatorientált, ami biztosítja, hogy a tanulók valódi gyakorlati kompetenciákat sajátítsanak el.
 • A Cisco Hálózati Akadémia tananyagát neves és független oktatókkal együttműködésben dolgozták ki.
 • Az IT Essentials tananyagot olyan fiatalok számára fejlesztették ki, akik szeretnének gyakorlati tudást szerezni a számítógépek működéséről, összeállításáról, a hardveres és szoftveres hibák felismeréséről és javításáról.
 • A CCNA tananyag elvégzésével a hallgatók az iparági normáknak megfelelő képesítést szereznek kis-és közepes méretű hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására.

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul:

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai::

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete, Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 C)

A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt kapcsolódik egy SQL kiszolgálón található adatforráshoz és a kijelölt feladatnak megfelelő adatbázis-kezelési és lekérdezési műveleteket hajt végre a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul adatbázis-kezelés témaköreihez kapcsolódóan.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

 D)

A vizsgafeladat megnevezése: Weblapkészítés, programozás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy webes dokumentumot készít el, és egy ehhez kapcsolódó programozási feladatot old meg a10827-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul programozás és weblapkészítés témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”, továbbá a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul hálózatok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés”, továbbá a „Hálózati, programozás és adatbázis-kezelés” témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

A munkaerőpiac keresett szakmája.

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

 • Számítógép telepítő
 • Számítógép-szerelő
 • Számítógép kezelő/operátor
 • Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
 • Alkalmazás adminisztrátor
 • Szoftvertelepítő
 • Informatikai rendszergazda
 • Hálózatüzemeltető
 • Adatbázis adminisztrátor

 

Bővebben: itt!

Film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/2551

 


Műszaki informatikus

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05

Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év


Gyakorló ápoló


Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (jelentkezési lap nappali szakképzés_2019.pdf)Jelentkezési lap nappali szakképzés 2019 375 kB
Találatok: 19214