E-napló

e-Learning

Érettségi után

Órarend

Iskolaújság

Iskolapszichológus

Kategória: Uncategorised
Utolsó frissítés: 2020. március 29. vasárnap Közzétéve: 2020. március 23. hétfő

Intézményünkben iskolapszichológus működik. Tevékenységével az oktató-nevelőmunkát segíti.

Elérhetőségek: Haász-Simon Gyöngyi

Fogadóóra: Keddenként 9-től délután 15 óráig, előzetes időpont egyeztetéssel!

Koronavírus-lelki vonatkozások

Koronavírus-családi megküzdés

Megküzdési tippek a "karanténhelyzettel"

hasznos App

 

 

 

 

 

Esti munkarend, felnőttoktatás

Kategória: Uncategorised
Utolsó frissítés: 2019. november 26. kedd Közzétéve: 2017. február 14. kedd

TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTOKTATÁSRÓL

 

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel ellentétben a felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, az Nkt. szerinti köznevelési alapfeladat. Ingyenes (államilag támogatott) szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

Nappalira – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét.

Nappali rendszerű felnőttoktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves  (azaz már nem tanköteles). Fontos leszögezni, hogy itt felső korhatár nincs!

Esti munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves.

 

A beiratkozásnál a következő dolgokra kell figyelni:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (4) bekezdése értelmében a felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.

 

A második szakképesítés ingyenes megszerzéséhez szükséges kritériumok ellenőrzése:

Aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy szakképesítést szerzett, erről nyilatkoztatni kell a beiratkozási lapon.

 

Hogyan tudjuk eldönteni, hogy, ha van valakinek szakképesítése, azt iskolai rendszerű képzésben szerezte, vagy nem? 

Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:

 • olyan szakközépiskolai érettségi végzettség, mely munkakör betöltésére nem képesít;
 • gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
 • nem számít szakképesítésnek a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ezt szakképzettségnek hívják);
 • szakiskolában a 10. évfolyam teljesítése, szakközépiskolában a 12. évfolyam (érettségi) megszerzése.

 

 Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerű szakképesítésnek az olyan államilag elismert szakképesítés, amelyet iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttképzésben, tanfolyamon szereztek meg.

Honnan lehet tudni, hogy a szakképesítés tanfolyami volt vagy iskolai rendszerben szerzett?

 

 • ha fizetni kellett érte, akkor tanfolyam volt;
 • ha diákigazolványt lehetett igényelni, akkor biztosan iskolai rendszerű volt;
 • ha nem kellett fizetni érte, attól még lehetett tanfolyam, ugyanis fizethette a munkáltató vagy akár a munkaügyi központ: egyik sem kizáró a mi szempontunkból;
 • ha nem tudják eldönteni, meg kell nézni a bizonyítványt: ha a képzést szervező (nem a vizsgáztató hely) iskolai, közoktatási intézmény, akkor valószínűleg iskolai rendszerű, ha Bt. vagy más cég, akkor nem iskolai rendszerben szerezte a bizonyítványt;
 • ha felnőttképzési szerződést kötött, akkor biztos, hogy nem iskolai rendszerű volt a képzés.

 

Milyen juttatások/kedvezmények illetik meg a felnőttoktatásba jelentkezőt?

Diákigazolvány:

Magyarországi székhelyű köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletalapján:

 1. § (1) A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.
 2. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

 

Tekintettel arra, hogy a második szakképesítés csak a felnőttoktatás esti, levelező, vagy más sajátos munkarendjében szerezhető meg, így a diákigazolvány típusa csak ennek megfelelő lehet.

 

Kollégiumi ellátás biztosítása:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33.  § (3)  bekezdése értelmében a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

 1. a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
 2. b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.
 3. § (1a) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
 4. a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
 5. b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.

 

Tehát a felnőttoktatás esti, levelező és más munkarend szerinti képzésben ingyenesen tanuló abban az esetben kaphat kollégiumi ellátást, ha még nem töltötte be a 19. életévét.

 

Árvaellátással összefüggő jogosultságok:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.

 

Tehát a második szakképesítés megszerzésére irányuló, ingyenesen folytatott képzés ideje alatt árvaellátásra nem jogosult a tanuló!

 

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás):

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

 1. a) akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
 4. d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

 

Hiányzások:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (7) bekezdése szerint az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.

(8) Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban részt vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire.

(9) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.

(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelőként részt vehet a vizsgán.

 


Keresztféléves felnőttoktatásban

esti munkarendben az alábbi képzéseket hirdetjük meg:

Most még a régi OKJ szerint!

 

A szakma megnevezése

A képzés időtartama

A képzés előfeltétele

OKJ azonosító

Megjegyzés

Gyakorló ápoló

2 év

érettségi

54 723 02

hiányszakma

Szociális gondozó és ápoló

2 év

10. osztály

34 762 01

 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

1 év

pénzügyi-számviteli ügyintéző

55 344 07

szakképesítés ráépülés

CNC gépkezelő

1 év

gépi forgácsoló

35 521 01

szakképesítés ráépülés

 

Az oktatás megkezdésének várható időpontja: 2020. január 27.

Jelentkezési határidő: 2020. január 25.

 

A második szakma megszerzése ingyenes!

 

Bővebb információk:

- az iskola honlapján www.ady-nagyatad.hu,

- személyesen az iskola titkárságán

- telefonon: 82/553-042

- e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

A KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2019/2020-as tanévre az alábbi felnőttoktatásokat hirdet meg, esti munkarendben:

 

A szakma megnevezése

A képzés időtartama

A képzés előfeltétele

OKJ azonosító

Megjegyzés

Gyakorló ápoló

2 év

érettségi

54 723 02

 

Ápoló

1 év

gyakorló ápoló

55 723 01

szakképesítés

ráépülés

Fizioterápiás asszisztens

2 év

érettségi

54 725 03

 

Gyakorló mentőápoló

2 év

érettségi

54 723 01

hiányszakma

Mentőápoló

0,5 év

gyakorló mentőápoló

55 723 11

szakképesítés

ráépülés

Szociális gondozó és ápoló

2 év

10. osztály

34 762 01

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

2 év

érettségi

54 344 01

 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

1 év

pénzügyi-számviteli ügyintéző

55 344 07

szakképesítés

ráépülés

Gépi forgácsoló

2 év

10. osztály

34 521 03

 

CNC gépkezelő

1 év

gépi forgácsoló

35 521 01

szakképesítés ráépülés

Tehergépkocsi-vezető

0,5 év

bármely szakképesítés és  B kategóriás jogosítvány

35 841 02

szakképesítés ráépülés

Műszaki informatikus

2 év

érettségi

54 481 05

hiány-szakképesítés

Idegenvezető

2 év

 érettségi  54 812 01  

 

Jelentkezési határidő: 2019. június 28.

Pótjelentkezés: 2019. augusztus 21.!

 

Érdeklődni lehet az iskola titkárságán.

Jelentkezési lap letölthető a honlapról vagy átvehető az iskola titkárságán.

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a megfelelő iskolai végzettségek másolatát!

 

Bővebb információk:

- az iskola honlapján www.ady-nagyatad.hu 

- személyesen az iskola titkárságán

- telefonon: 82/553-042

- e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Jelentkezési lap felnőttoktatás 2019 keresztféléves.pdf)Jelentkezési lap felnőttoktatás 2019 keresztféléves.pdf 312 kB

Csengetési rend

Kategória: Uncategorised
Utolsó frissítés: 2017. szeptember 11. hétfő Közzétéve: 2015. január 19. hétfő

A tanítási napok csengetési rendje:

 

Óra Becsöngetés Kicsöngetés Szünet
1. 8:00 8:45 10 perc
2. 8:55 9:40 10 perc
3. 9:50 10:35 10 perc
4. 10:45 11:30 20 perc
5. 11:50 12:35  5 perc
6. 12:40 13:20  5 perc
7. 13:25 14:05  5 perc
8. 14:10 14:50  5 perc
9. 14:55 15:35  5 perc

 

Esti felnőttoktatás miatt további órák:

Óra Becsöngetés Kicsöngetés Szünet
10. 15:40 16:20 5 perc
11. 16:25 17:05 5 perc
12. 17:10 17:50 5 perc
13. 17:55 18:35 5 perc
14. 18:40 19:20 5 perc
15. 19:25 20:05 5 perc

Versenyeredmények

Kategória: Uncategorised
Utolsó frissítés: 2015. november 27. péntek Közzétéve: 2015. november 26. csütörtök

Osztálykirándulások

Kategória: Uncategorised
Utolsó frissítés: 2018. november 09. péntek Közzétéve: 2014. november 21. péntek

 

Úticél Graz - Adventi vásár
Időpont 2017.12.15
Közlekedési eszköz, sofőr busz
Szállás nincs
Programok 1.nap

Graz - adventi vásár, városnézés idegenvezetővel
Riegersburg: Zotter csokigyár kóstolással egybekötött látogatása

Étkezés nincs
Költségek 6000 Ft + 13 Euró
Szervező Palicskáné Cseresnyés Katalin
Ajánlom

A gyárlátogatás nagyon népszerű, ezért a tervezett kirándulás előtt hónapokkal célszerű időpontot foglalni.

 

Graz     Graz     Graz - Adventi vásár

Zotter csokigyár     Zotter csokigyár     Zotter csokigyár

 

 

Úticél Horvátország Grabovnica
Időpont 2017.12.20
Közlekedési eszköz, sofőr busz, Györgyfalvi Károly
Szállás nincs
Programok 1.nap

Indulás 14 órakor
Látogatás a Salaj család birtokára (nyitvatartás: 17-21 óráig)

Karácsonyi fények megtekintése

Étkezés A helyszínen biztosított (nem drága)
Költségek 2000 Ft + belépő
Szervező Dr. Horváth Andrea
Ajánlom  

 

 Horvátország - Grabovnica     Horvátország - Grabovnica     Horvátország - Grabovnica

Horvátország - Grabovnica      Horvátország - Grabovnica     Horvátország - Grabovnica

 

 

Úticél Nagyvázsony - Herend - Zirc - Bakonynána - Veszprém - Balatonfüred - Tihany
Időpont 2018.05.25-27.
Közlekedési eszköz, sofőr busz, Tóth Tibor
Szállás Pápai SZKC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma (2500 Ft/fő)
Programok 1.nap Szent György hegyi bazaltorgonák - tanösvény
Nagyvázsonyi vár (700 Ft/fő)
Herend porcelángyár (múzeum+gyárlátogatás) 1000 Ft/fő
Érkezés Zircre
  2.nap Zirc (könyvtár, templom, arborétum, Egyháztörténeti kiállítás,
szabadidő) 1300 Ft/fő
  3.nap

Bakonynána Római fürdő
Veszprém: városnézés a belvárosban
Balatonfüred: Jókai Emlékház 650 Ft
Tagore sétány/ szabadidő
Tihanyi Apátság 700 Ft

Étkezés vacsora (2x) Gratis büfé 1200 Ft/alkalom (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Költségek Lásd fentebb
Szervező Mesterné Subicz Erika, Palicskáné Cseresnyés Katalin
Ide ne menj! A Zirci arborétum csalódás volt számunkra, mert már messze nem a régi pompájában tündököl.
Ajánlom A kirándulás jól sikerült, minden a tervezettek szerint alakult!

 

 Szent György hegyi bazaltorgonák     Herend porcelángyár     Herend porcelángyár

Zirc könyvtár     Veszprémi látkép     Balatonfüred - Tagore sétány

 

Úticél Budapest
Időpont 2018.06.08-10.
Közlekedési eszköz, sofőr vonat
Szállás Happy Hostel (Bp. Városház u. 8.)
Programok 1.nap Hajózás a Dunán, séta a Margitszigeten
Szabad program
Vígszínház: Padlás c. musical
Gellért-hegy
  2.nap

Hősök tere, csónakázás a városligeti tavon
Terror háza, ebéd az Oktogoni bisztróban
Szabad program
Új Buda Center: Lesertag
WestEnd, 4DX mozi + szabad program

  3.nap

Magyar Nemzeti Galéria
Mátyás templom, Halászbástya
Sziklakórház
Szabad program

Étkezés Közös étkezés a fent említett ebéd. Mivel a stúdió apartmanokhoz konyha is tartozott, a reggelit itt oldottuk meg, a 2 vacsorát és 1 ebédet pedig a szabadprogram alatt mindenki egyénileg.
Költségek 22.000 Ft/fő
Szervező Heizler Erika
Ajánlom Mindenki szerint egy nagyon jól sikerült kirándulás volt!
A gyerekek kedvenc programja a Sziklakórház volt.

 

 Duna látkép     Hősök tere     Padlás musical plakát

 Halászbástya     Terror háza     Magyar Nemzeti Galéria

WestEnd     Sziklakórház      Sziklakórház

 

Úticél Krakkó-Auschwitz
Időpont 2008. tavasz
Közlekedési eszköz, sofőr busz
Szállás diákszállás Krakkóban
Programok 1.nap Szlovákián keresztül, Zólyomi vár, Besztercebánya; este érkezés Krakkóba
  2.nap Wieliczka sóbánya de.
    Auschwitz du.
  3.nap Krakkó: főtér, Királyi palota, Szent Mária Bazilika, séta
  4.nap Hazautazás
Étkezés olcsó lengyel önkiszolgáló éttermekben
Költségek kb. 25.000 Ft
Szervező Simonné Bolla Marianna

 

Besztercebánya - FORRÁS: http://www.fntudosito.hu     Krakkó főtér - FORRÁS: hu.wikipedia.org     Krakkó királyi palota

Wieliczka sóbánya - FORRÁS: erdekesvilag.hu     Auschwitz birkenau - FORRÁS: www.fox51.com     Auschwitz - FORRÁS: www.smithsonianmag.com

 

Úticél Budapest
Időpont 2014.12.08
Közlekedési eszköz, sofőr vonat (a múzeum látogatás miatt ingyenes)
Programok 1.nap

Közlekedési Múzeum, Vörösmarty tér - karácsonyi vásár

Utazás: Keleti pályaudvartól gyalog a Közlekedési Múzeumhoz, Kis földalatti, 4-es metró

Étkezés Retro étterem a Népstadionnál
Költségek 1080 Ft helyjegy, 1350 Ft csoportos metrójegy, 350 Ft múzeumi belépő, kb. 1000 Ft ebéd
Szervező Kiss Attila

 

Közlekedési Múzeum - FORRÁS: www.origo.hu     Közlekedési Múzeum - FORRÁS: www.lajk.hu     Közlekedési Múzeum - FORRÁS: www.vitorlazas.hu

Vörösmarty tér - FORRÁS: www.richpoi.com     Közlekedési Múzeum - FORRÁS: www.budapest.varosom.hu     4-es metró - FORRÁS: www.urbanista.blog.hu

 

Úticél Komárom-Győr-Pannonhalma
Időpont 2007.május
Közlekedési eszköz, sofőr vonat
Szállás kollégium Győrben
Programok 1.nap

Komáromi erődítmény megtekintése, séta Komáromban

A szállás elfoglalása Győrben, esti séta a városban

  2.nap

Győr nevezetességei

Pannonhalmi Főapátság

  3.nap Győr, hazautazás
Étkezés gyorséttermek
Költségek kb. 10.000 Ft
Szervező Simonné Bolla Marianna

 

Komáromi erődítmény FORRÁS: www.wikipedia.org    Komári Monostori Erőd - FORRÁS: www.utazzitthon.hu     Győri Széchenyi tér - FORRÁS: www.wikipedia.hu

Győr Városháza - FORRÁS: www.network.hu     Pannonhalmi Főapátság     Pannonhalmi levendulás - FORRÁS: www.programturizmus.hu

 

Úticél Budapest-Gödöllő-Szentendre
Időpont 2006.tavasz
Közlekedési eszköz, sofőr vonat, HÉV, metró
Szállás Budapest, Mogyoródi úti Kollégium
Programok 1.nap Budapest belváros, Gödöllő
  2.nap

Acquincum-i múzeum (feltétlenül ajánlom a megtekintését!)

Szentendre - Görögkatolikus templom, Kovács Margit Múzeum, Dunapart

  3.nap Budapest - Budai vár
Étkezés szálláshelyen (ajánlom: finom ételek elérhető áron)
Költségek kb. 12.000 Ft
Szervező Simonné Bolla Marianna

 

 Budai Vár - FORRÁS: www.vendegvaro.hu     Halászbástya - FORRÁS: www.futas.net     Budai Vár - FORRÁS: www.reality.hu     Gödöllői Szent István Egyetem - FORRÁS: www.kepguru.hu

Aquincum - FORRÁS: www.funzime.hu     Grassalkovich Kastély - FORRÁS: www.wikipedia.hu     Kovács Margit Múzeum - FORRÁS: www.vendegvaro.hu     Szentendre, Dunapart - FORRÁS: www.felsofokon.hu

    

Úticél Sopron-Bécs
Időpont 2012. március 30-31, április 1.
Közlekedési eszköz, sofőr A nagyatádi önkormányzat 20 fős busza, Prokli József
Szállás Sopron, középiskolai kollégium
Programok 1.nap

Sopron - indulás délután, este szállás elfoglalása, esti séta a  városban

  2.nap

Bécs - Albertina Múzeum: Monet-tól Picassoig kiálíltás megtekintése (ingyenes)

séta a Ringstrasse-n (Hofburg, Operaház, Stephansdom és a belváros megtekintése

  3.nap

Sopron - Harrer cukrászda (a csokiüzem megtekintése, csokikóstolás, előadás a csokoládé történetéről - AJÁNLOM!)

délután: pláza, vásárlás, mozi

este: hazautazás

Étkezés gyorsétterem, supermarket, otthonról hozott szendvicsek (saját belátás szerint)
Költségek kb. 13.000 Ft
Szervező Kozma Marianna

 

Albertina Múzeum - FORRÁS: www.kulturpart.hu     Monet-tól Picassoig kiálíltás - FORRÁS: www.szervuszausztria.hu     Monet-tól Picassoig kiálíltás FORRÁS: www.fidelio.hu

Harrer cukrászda - FORRÁS: www.koos.hu     Harrer cukrászda - FORRÁS: www.sikeres.hu     Soproni Tűztorony - FORRÁS: www.wellnesstime.hu

Soproni Patikamúzeum - FORÁSS: www.vendeglato.hu

 

Úticél Veszprém
Időpont 2014. május
Közlekedési eszköz, sofőr busz, Barics József
Szállás Tapó Fogadó és királyi étterem Veszprém
AJÁNLOM: minőségi szállás elfogadható áron
Programok 1.nap Nagyvázsony-vár, veszprémi Aréna
  2.nap De.: a Várnegyed kiállításainak megtekintése
Du.: állatkert
  3.nap Sobri Kalandpark, hazafelé ebéd a keszthelyi McDonald'sban
Étkezés vacsora és reggeli a szálláshelyen
Költségek kb. 13.000 Ft
Szervező Csertán Csabáné

 

 Tapó Fogadó - FORRÁS: www.szallasgaleria.hu     Nagyvázsonyi Vár - FORRÁS: www.jegy.hu     Veszprémi Aréna - FORRÁS: www.jegy.hu

Veszprémi Várnegyed - FORRÁS: www.bakony-balaton.hu     Veszprémi állatkert - FORRÁS: utazas.sk     Veszprémi állatkert - FORRÁS: www.veszpzoo.hu

Veszprémi állatkert - FORRÁS: www.hotellaroba.hu     Sobri kalandpark FORRÁS: www.magyarturizmusportal.hu

 

Úticél Balaton-felvidék
Időpont 2013. május
Közlekedési eszköz, sofőr busz, Mócz tanya
Szállás

Erzsébet Központ és Gyermektábor

AJÁNLOM-a téli szálláshely kiváló minőségű, vacsora és reggeli megfelelő volt

Programok 1.nap Balatonederics-Afrika Múzeum
Túra a Szent György hegyen
szállás elfoglalása Zánkán-szabadprogramok a szállás területén
este: séta Balatonfüreden, mozi látogatás
  2.nap

Monoszló-Hegyestű megtekintése

Szentbékkálla-kőtenger

Tapolcai-Tavasbarlang

Étkezés ebéd a keszthelyi McDonald'sban
Költségek kb. 14.000 Ft
Szervező Csertán Csabáné

Széchenyi terv (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0028)

 

 

I/4: Közös programok lebonyolítása

Idősek világnapja: 2015. október 2-án 13 órától szervezte a nagyatádi idősek otthona az idősek világnapjának megünneplését. Az otthon lakóival több éve jó kapcsolatot ápolunk, diákjaink heti rendszerességgel látogatják, segítik őket. Az ünnepek közös megélése azonban más. Erre külön kell készülni, a műsort összeállítani. A lelkes diákokkal közösen válogattuk ki a dalokat, prózai részleteket. Az iskolában próbáltunk tanítás után, majd pénteken a helyszínen is.

Ezen a rendezvényen 6 diák vett részt. Mindenkinek nagy élmény volt a hálás idős emberek látványa, köszönetnyilvánítása. Az otthon vezetője meghívta a lelkes csapatot a szociális dolgozók világnapjára is, melyet november 13-án szerveztek. Hasonlóan színvonalas műsor készült erre az alkalomra is.

Az idősekkel a következő közös program az október 23-i forradalomról való megemlékezés. Diákjaink színvonalas műsort állítottak össze, melyet nagy szeretettel mutattak be az otthon lakóinak. Ezen a rendezvényen 18 tanuló idézte fel az eseményeket. A felkészülés és az idős emberek reakciója igazán közel hozta a diákokhoz is az ünnepet.

Harmadik közös programunk a karácsony megünneplése. Évek óta ez az év legmeghatóbb eseménye. A diákok nem is sejtik a felkészülés alatt, hogy mi vár rájuk, amikor bemutatják műsorukat. Az idei rendezvényre december 17-én 13 órai kezdettel került sor. A Városi TV kamerája előtt a Karácsonyi ének c. regény rövid kivonata könnyeket csalt az otthon lakóinak, dolgozóinak, a diákoknak és kísérőiknek szemébe. A karácsonyi ünneplésben 26 diák vett részt.

 

III/5: Közgyűjteményekben önkéntes feladatok ellátása

A Nagyatádi Városi Múzeummal több közös projektet dolgoztunk ki. Elindult a teremfelügyelet a múzeumban. Diákjaink szombatonként 13-16 óráig látták el ezt a tevékenységet. A múzeum vezetője szakszerű utasításokkal készítette fel a jelentkező tanulókat. A 8 diákot kettesével osztottuk be, hogy segíthessék egymást is, és az érdeklődőket is.

A második közös projektünk a múzeumi anyagok digitalizálása. Hétfő délutánonként 15-17 óra között 6 diák végezte ezt a tevékenységet. Nagy élmény számukra a régi korok emlékeibe való betekintés. A felelősségérzet kialakítása fontos feladatunk, az értékes dokumentumokkal való foglalatosság nagy komolyságot és odafigyelést követel.

A Nagyatádi Turisztikai Központtal is kidolgoztunk egy közös tervet. Projektünk a „Széchenyi-park Projekt” nevet viseli. Ebbe a munkába 10 tanulót vontunk be. A Turisztikai Központ munkatársainak szakmai vezetésével, valamint a helyi erdészet egy munkatársának segítségével a városi parkot és a Művésztelepet bemutató idegenforgalmi kiadvány – szórólap és tájékoztató tábla- készül. A diákok végzik az adatgyűjtést, a fotózást. Valamint közösen készítjük el a park és a Művésztelep térképét, amelyen a turisták számára bejelöljük a nevezetességeket, valamint megterveztünk egy ajánlott útvonalat, amelyen végighaladva megismerhetik Nagyatád város két jelentős idegenforgalmi nevezetességét.

 

IV/1 Parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése

Nagyatád város jelentős eseménye az évente megrendezésre kerülő nemzetközi triatlon verseny. A Triatád szervezésében minden év júliusában önkéntesek százai mozdulnak meg, hogy évről évre egyre színvonalasabb legyen a több, mint ezer versenyzőt fogadó esemény.

Önkénteseink négy napon keresztül segédkeztek a pálya építésében, a közösségi terek folyamatos tisztántartásában, a verseny különböző helyszíneinek rendezésében, takarításában. A legtöbb feladat a futószámok megrendezésénél hárul ránk. A frissítő állomások környezetében folyamatos feladat a szemétszedés.

A projekt alatt készült képek itt tekinthetők meg!

 

Tanároknak

Kategória: Uncategorised
Utolsó frissítés: 2014. november 20. csütörtök Közzétéve: 2014. november 20. csütörtök